Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

onsdag 21. september 2016

SIKKER FERDSEL PÅ ISBRE


For å ferdes på isbre trenger man varme og vindtette klær. Det er ofte sterk vind og kaldt på isbre, spesielt på den nederste delen av breen. Dette er fordi varm luft trekkes opp, og kald luft synker ned. Utstyret som blir brukt på isbre variere litt fra hvilken bre du er på, noen isbreer har flere sprekker og er mer utsatt enn andre. Det generelle utstyret som blir brukt for å forsterke sikkerheten er tau, sele, karabin-kroker, hjelm, steg-jern, isøks og hansker.

I hvert tau skal det være mer enn 5 personer, og det skal være minimum et par meter mellom hver. Da vil det være igjen nok vekt dersom noen skulle skli, eller falle ned i en bresprekk. Hver person festes i en karabin-krok med en åttetallknute mellom tauet og selen. På hodet må vi ha hjelm, slik at hodet beskyttes dersom vi skulle falle. Isen er alltid glatt uansett om det er bratt eller ikke, så på beina må vi alltid ha på steg-jern. Når vi bruker stegjern er det
viktig å tenke på at vi alltid skal ha flest mulig pigger ned i isen. I hånda har vi en isøks som er et godt verktøy dersom vi skal klatre bratt oppover eller hoppe over sprekker. Isen er veldig hard og skarp, og derfor skal vi alltid bruke hansker. Hendene er veldig utsatt når du skal ta deg for eller hvis du faller. 

En snø-bro er en bro laget av snø, som dekker over for eksempel en bresprekk. Slike broer har gjerne lik overflate som resten av isen, og kan være utrolig vanskelig å se. Går du over en snø-bro er det store muligheter for at snøen vil falle sammen, fordi den får for mye vekt. Under snøen er det gjerne svært dype bresprekker, så dype som 30 meter. For unngå slike snø-broer er det viktig å være oppmerksom. Ha gjerne med en som er kjent i området, og har mye kunnskaper om det å være på isbre. Det er viktig at du oppdager slike farer før det er for seint. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar