Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

onsdag 21. september 2016

Fjellet som økosystem


Fjellet er det som da vanligvis er områder over tregrensa. Tregrense er der trærne slutter å vokse for vekstforholdene er for dårlige. Grunnen til dette er for lav temperatur og mangel på fuktighet. Men trærne vokser høyere der det er masse fjell i forhold til da det nærmer seg havet, tregrensa synker også da vi nærmer oss havet. Der skogen slutter starter fjellet, like over tregrensa starter den lavalpine sone. Her er plantelivet veldig ulikt,vi kan finne enkelte sprede trær, mens dominerende planter som krekling, røsslyng, blåbær, greplyng,  tyttebær og ulike videre. Vi finner også store og små torvmyrer, tjern og fjellvann i denne sonen på fjellet. Over lav alpin sone er mellomalpin sone er kan vi finne sammenhengende vegetasjon i form av gress og mose, men myrene og blåbærlyngen og veiekratt forsvinner. mellomalpin sone er opp til ca 1700 moh. høyere opp er høyalpin sone. her slutter da sammenhengende vegstasjon, og planter finnes bare enkeltvis. Her i denne sonen er det mye stein og fjell som da er overvokst av lav, snø ligger lenge, og landskapet ser grått ut.Abiotiske faktorer (ikke levende)
Abiotiske faktorer på fjellet:
·         Det er mye stein og grus.
·         Det er lite biomasse, det fører da til få planter/dyr som kan danne organisk jord.
·         Tøft klima, mye vind, snø, lave temperaturer, kort vekstsesong.
·         Det er stor temperaturforskjell i løpet av døgnet.
·          Topografi (Høydekurve)
·         Snøleier (Snø flekker)

Biotiske faktorer (levende)
Biotiske faktorer:
   Produsenter (planter)
 Forbrukere (konsumenter 1,2 osv.)
  Nedbrytere (dekompositører sopp, bakterier)

Biotiske faktorer i fjellet
·         Jo høyere man kommer opp jo mindre størrelse på ting.
·         Dyr skifter farge (fjellrev, hare)

·         Artene som lever der er godt tilpasset (spesialister)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar