Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

tirsdag 20. september 2016

Isbreer


Isbreer, det tar mange år før det har blir dannet isbreer. De er avhengig av at det kommer mer snø enn det smelter. Når det kommer store mengder med snø over flere år, blir det stort trykk på snøen som ligger i bunnen og den blir dannet til is. Isen blir dannet høyt oppe på fjell og flyter nedover, den blir dannet lengst oppe siden det er der det kommer mest snø og er kaldest.

Det er 10.000år siden siste istid, men like vel er Norge ennå preget av siste istid. For å lage en isbre trengs det store mengder snø, altså vann. Under siste istid var nord kalotten dekt av is, det trengtes så mye vann at havnivået var mye lavere enn i dag. På det tykkeste var isen opptil 3kilometer tykk. Når de ble så store og tunge presset de landet ned. Fjelltoppene som lå under isen ble slipt runde og isen flyttet på flere tonn stein, skog og annet ble revet vekk av isen. Et godt eksempel på dette kan være at fjelltopper som er spisse, har stukket opp av isen og ikke blitt slipt ned.

Isen som er igjen i dag er på vei tilbake, det smelter mer enn det som kommer. Det mange tror er at isen er fast, men dette stemmer ikke. Under all isen er det høyt trykk, det gjør isen elastisk. Når isen blir elastisk flyter den nærmest nedover. Sprekkene i isen dannes av terrenget under isen, når den glir over en bakketopp sprekker isen i en v form, når den derimot glir ned i et søkk sprekker den som en opp ned v. Når isen har glid ned mot bunnen begynner den å smelte og vannet graver seg videre nedover. I bunnen av en isbre blir det en endemorene, det er alt steinen som isbreen har revet løs og dyttet foran seg.

Isbreene består ikke bare av 100% is. Alt som blir liggende i isen av biologisk materiale blir liggende der lenge, helt til det kommer ut i sollys og luft som tærer på det, eller har fult med isen ned og blir liggende i bunnen, i endemorenen.  

   

   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar