Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

mandag 14. september 2015

fjellrev og lemmen

Fjellrev (vulpes lagopus)
Vi var ikke så heldige at vi så fjellrev (vulpes lagopus). Men vi så spor og vi lærte om fjellreven på villreinsenteret.

et (antakeligvis) fjellrevspor.


Det finnes både hvitrev og blårev av arten fjellrev. Fjellreven kan få rundt 12 valper i kullet og får et kull i året hvis de møter en make. Fjellreven er cirka 25 % mindre enn rødreven og blir derfor ofte fortrengt der begge finnes. I Norge veier en fjellrev cirka 2,5–5,0 kg, mens fjellrev på Svalbard veier 3,0–3,5 kg i snitt. Kroppslengden er cirka 46–73 cm, målt fra snutespissen til haleroten. Halen utgjør i tillegg cirka 25–52 cm. I vill tilstand kan fjellreven bli opp mot 6–10 år gammel. For vill fjellrev er imidlertid snittalderen mer typisk 3–4 år.

Hvitreven er hvit om vinteren men brun på ryggen og lårene, og gul under buken.

 Blårev er en mutasjon av fjellreven men finnes ikke naturlig i Norge. Den blå fargen er et resultat av en mutasjon. Blåreven holder for det meste til på snøfattige øyer, det er trolig årsaken til at den har mørkere pels for bedre kamuflasje. Blårevpels er mest ettertraktet og best betalt.

Blåreven feller gjerne vinterpelsen på våren i arktiske strøk og har sommerdrakt fram til høsten. Oppdrettsreven har ett lysere mer sølvfarget skinn enn vill blårev. I oppdrett blir den normalt større enn ville rever.
Fjellreven er utrydningstruet trolig grunnet uregelmessige lemen år og pelsfangst. Men etter at fjellrev ble satt virker det som at smågnager årene blir mer regelmessige så det kan virke som at fjellreven har innvirkning på lemenårene.

Lemen – (Lemmus lemmus)
Lemen, smågnager art i hamster familien. Den har en kort og kraftig kropp, ganske kort hale korte bein og små ører som er nesten skjult i pelsen deres. De er brungule med en stor svart flekk på den fremste delen av ryggen, undersiden, altså magen er lysegul. Lengden er 7 – 15 cm, halen er 1– 2 cm. De kan veie opp til 130 g.
Lemen får flere kull i året, de kan få helt opp til 7 unger i hvert kull. I fangenskap har de fått opp til 16 unger i et kull, det er svært sjeldent. Av disse overlevde 12 die perioden. Leve perioden deres er mellom 2 -3 år. De spiser mose, starr og gress.
Lemen lever i fjelltrakter, nordlige strøk av Skandinavia og Finland, samt de lever også på Kolahalvøya. I Norge er den i alle fjelltrakter, lenger nord i landet er de også i lavlandet. I Sør-Norge kan den enkelte år overvintre i lavlandet. Lemen kan bli svært hissig, så hissig at de kan dø.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar