Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

onsdag 16. november 2016

Utplassering på Langedrag naturpark

Uke 45 var jeg utplassert på Langedrag Naturpark, som er en park med både typisk norske gårdsdyr og rovdyr. Alle husdyrene får gå fritt. Det er en sunn måte å holde naturpark på, istedenfor i små innhegninger som det vanligvis er. Dette gir også gjestene muligheten til å komme tett innpå dyrene. Jeg valgte Langedrag fordi jeg så på dette som en fin mulighet i å ta del i hvordan det er å være dyrepasser, da jeg selv vurderer å bli det.

En av gaupene som befant seg her 
Langedrag ligger 1000moh. mellom Hallingdal og Numedal, så det ble en relativt lang tur på 4,5timer. Her møtte jeg flere av de jeg skulle arbeide med, inkludert to andre utplasseringelever fra Oslo. Disse to hadde vært her en uke før, og det ble de jeg kom til å være med resten av uka. Arbeidsdagene var lange og tøffe, men lærerike. Det var mange dyr som skulle bli tatt hånd om. Våre hovedoppgaver var å fore og sørge for at alle dyrene hadde vann. Dagene startet 07.00 med morgenstell hos høner, gjess, kuer, ender, påfugler, duer, mouflonsauer, yak, hester, geiter, reinsdyr, villsvin og en gris. Alle skulle ha nok mat og vann. Vi gjorde det samme på kveldsstell. Når morgenstellet var ferdig fikk vi andre oppgaver. Det kunne være å møkke, bære høy, vaske forkasser eller hjelpe til med å børste og sale på hester. En av dagene hadde alt vannet fryst. vi måtte derfor bære bøtter med vann ut til dyrene. Fordi vann er livsviktig ble dette en av hovedoppgavene denne dagen.  En vanlig arbeidsdag her sluttet ikke før 19.00På Langedrag finnes det også andre dyr som vi ikke hadde ansvaret for: moskus, elg, ulv og gaupe. Vi fikk være med inn til elgene og mate dem, men ikke til ulven og gaupene. Vi fikk derimot sett dem på veldig nært hold, noe som var spennende. Oppholdet på Langedrag har gitt meg flere erfaringer. Blant annet at det er veldig hardt å ha ansvaret for mange dyr, man må være forberedt på at ting kan gå galt og at feil kan få store konsekvenser. Langedrag gir deg en opplevelse for livet!

Alle bilder er tatt av Hedda Emilie Østmoe

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar