Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

torsdag 17. november 2016

Utplassering i Engerdal-fjellstyre

I uke 45 da var jeg hos Engerdal-fjellstyre på utplassering  med Emil. Engerdal-fjellstyre forvalter et område på 1,8 mill daa på statsallmenningen i Engerdal,  dette utgjør ca 85% kommunens samlede areal på 2200 km2. I fjellstyret ble vi tatt veldig godt i mot av de som jobbet der, første dagen (Mandag), fikk vi først litt informasjon om hvilke oppgaver fjellstyret har å litt om hva de driver med. Etter det så dro vi ned til settefiskanlegget som er i Snerta. Der driver de oppdrett av ørret og røye, som senere slippes ut i forskjellige sjøer der det trengs, når fisken har dårlig reproduksjon der.

Tirsdag dro vi opp til Svukuriset for å hente røyerogn som blir tatt vare på av de som bor der, rogna tar de ut av røye som de får under garnfisket etter røye som foregår på høsten i Femund. Når vi hadde hentet rogna kjørte vi den ned til settefiskanlegget og la rogna ut i rognkarene, som er der. Onsdag da hadde vi kontordag, der vi var på kontoret og gjorde forskjellige ting. På torsdag var det to gauper som hadde gått nedi Engerdaln, som vi dro å sporet, vi fant ut at det var ei mor å en unge, vi sporet dem i 3 km for at det skulle bli godtatt av rovdata. På fredag da vasket vi ei koie som fjellstyret har til utleie til fiskere og jegere, den ligger ved Isterfossen. Etter at vi hadde vasket så dro vi tilbake til kontoret og regnet ut hvor mye kroner fjellstyret har fått inn etter salg av fiskekort i løpet av sommeren.

Alt i alt har dette vært en veldig fin uke, der jeg har lært veldig mye.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar