Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

onsdag 16. november 2016

Utplassering oss Nortømmer

En av grunnene til at jeg valgte å være oss Nortømmer var at det var aktuelt for meg å jobbe i Nortømmer. Det finnes flere forskjellige stillinger innen Nortømmer, men en av retningene kan være å bli virkeskjøper. Som virkeskjøper har man et tett samarbeid mellom entreprenør, skogeier, sagbruk og tømmerbiler.

Som virkeskjøper er forholde til entreprenøren viktig. Er du virkeskjøper er det fint å vite hva entreprenørene vet og kan. Som virkeskjøper skal du jo sende entreprenørene rundt, da er det fint å vite om entreprenørene kjenner skogen, vet hva som skal hogges og ikke mist har en dialog med skogeieren. Entreprenørene er ofte lokale og kjenner ofte skogen og skogeieren godt, dette er fint å vite for en virkeskjøper.

Jobben til en virkeskjøper går ut på kjøpe og selge virke, en virkeskjøper selger først virke til sagbruket og må da kjøpe nok virke til å innfri kravene til sagbruket. Hvem som skal få kjøpe virke er det skogeier som bestemmer, hvem han eller hun vil selge tømmeret sitt til, skogeier velger da det som er det beste tilbudet og får betaling. Når en virkeskjøper har kjøpt tømmeret sender dem en lastebil for å hente det. Det kommer an på hvor tømmeret skal, skal virke til Sverige kommer det med tog, skal det til norske sagbruk er sagbrukene så nærme at tømmerbilene kjørere rett dit. Dette er selve jobben, men det er en liten del av jobben.
En av oppgavene jeg fikk var å henge opp bånd for å markere grensen mellom to skogeiere.
I dag er de faste entreprenørene som hogger for ulike bedrifter (Nortømmer har sine egne, Glommen har sine egne).

Jobben som jeg hadde var å være med rundt på befaringer, snakke med ansatte og entreprenører og regne ut hvor mye kubikkmasse med treverk ulike skogeiere hadde. Jeg hadde også noen små oppgaver som å henge opp bånd og sette lapper på tømmeret.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar