Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

fredag 25. mars 2016

Praksisuke i Elverum og Moelv

Fra den 29-4 mars var jeg i praksis i regi av skolen. Den 29. var jeg med faren min på kontorene til Elverum Kommune sin bygg enhet, mens fra den 1-4 mars var jeg med moren min på Sparebank1 Regnskapshuset Moelv.

29. mars - Mandag: Den første dagen var med faren min i Elverum. Her gjorde jeg alt ifra dokument- og mappesortering til å legge inn boliginformasjoner fra Elverum i excel dokument. Dagen startet med å ta en runde og hilse på alle, deretter startet jeg med å sortere forskjellige dokumenter og mapper Dette gjorde jeg frem til lunsj. Etter lunsj brukte jeg tiden min på å legge inn informasjon fra alle boliger som var til salgs i Elverum inn i et excel dokument. Her dokumentere jeg bl.a. pris, beliggenhet, areal, antall rom, pris per kvadratmeter og lagde en ligning for gjennomsnittlig pris per kvadratmeter og gjennomsnittlig pris på boliger.

1. mars - Tirsdag: Denne dagen var jeg med moren min i Moelv. Den første dagen brukte jeg for det meste tiden min på å flytte dokumenter og kundemapper ned til kjelleren, makulere konfidensielle dokumenter, kjøpe inn lunsj og bli kjent med alle de ansatte.

2 mars - Onsdag: Denne dagen gikk for det meste til å flytte kundemapper opp fra kjelleren og inn i containere som hadde kommet på morgenen, Jeg skulle flytte opp alle kundemappene fram til 2005, som altså var et par mapper. Dette tok en god del av dagen. Disse mappene skulle kastes i containere og deretter kjøres vekk til makulering. Makuleringen er en viktig del av prosessen da kundedokumenter skal være konfidensielle og da ikke kunne leses av andre enn de som er involvert. Derfor makuleres de.

3. mars - Torsdag: Denne dagen fikk jeg mye pc-jobb. Jeg ble satt på ett kontor med en pc, fikk innloggingsinformasjon til systemet og ble lært hvordan jeg skulle skanne inn dokumenter fra såkalte "svart-mapper" som de sier på fagspråket. Dette var alt ifra fullmakter til tomtetakseringer som skulle legges inn i databasen hos de aktuelle kundene før dokumentene skulle makuleres. Alle dokumentene ble skannet inn i en mappe som het "Gjennomgående Kundemappe".

4. mars - Fredag: Denne dagne gikk til mye det samme som torsdagen. Jeg ble satt i arbeid med en gang og hadde enda flere svart-mapper å gå igjennom. Det var veldig spennende å lære hvordan systemet deres fungerte og hvordan de jobbet. Jeg fikk også i oppgave av kontordamen å sende ut SMS-er til alle kunder som hadde bokser eller permer på kontoret med revidert regnskap som var klart til å bli hentet, dette gjorde jeg igjennom datasystemet deres.

Denne uken var veldig spennende og innholdsrik. Jeg fikk et ganske godt innblikk i hvordan det er å jobbe på kontor, og følte litt på stresset med å ha mye å gjøre på en gang. Jeg følte jeg gikk ut av uken med mange nye erfaringer og opplevelser og jeg hadde det veldig gøy både i Elverum og Moelv. Jeg trodde aldri at jeg skulle komme til å ende opp i en kontorjobb, men nå må jeg kanskje begynne å revurdere den tanken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar