Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

mandag 13. mars 2017

Bergene Holm


Jeg var på Bergene Holm på Brandval. Dette var et sagbruk som sager cirka 1,2 millioner tømmerstokker i året.
På starten av dagen måtte jeg skrive under på noen sikkerhetskrav. To av kravene gjaldt påbudt verneutstyr. Det var synlig refleksjakke og hjelm med hørselvern. Det var også krav til vernesko det det trengtes, men siden jeg var så mange forskjellige plasser var det lurt å bruke vernesko.  Ute på sagbruket var det regler knyttet opp til hvordan du skal oppføre deg. Det var ikke lov til å ha musikk under hørselvernene.

Tømmeret blir lastet opp på innmatinga. Dette fører tømmeret inn på saga. Etter dette blir tømmeret barket.
Barken havner på et bånd som sitter under barkemaskinen. Barken blir sendt ut av saga. Dette havner i flisfyringsanlegget. Når stokken har blitt barket blir den scannet med laser. Da finner maskinen ut hva slags plank den skal skjære. Så går den igjennom en maskin som freser av sidene.
Når sidene på stokken blir frest bort, skjærer den også ut bol på siden hvis det går. Alle dimensjonene har på forhånd blitt langt inn. Når sidene på stokken har blitt skjært bort har det blitt en firkant. Av den firkanten blir det skjært enten 2,3,4 eller 5 hvis virke er grovt nok.
Det er båndsaga som skjærer firkanten om til bol. Båndsaga må startes manuelt på morgenen, men kan styres fra kontrollrommet.

Jeg fikk være med på å starte båndsaga. Det var bare 3 knapper som skulle trykkes på. Når båndsaga går er det ikke lov å være i rommet du starter båndsaga fra. Det er rommet over båndsaga. Det er for at når båndsaga ryker så smeller den opp. Hvis du ser på bilde til venstre og ser i taket ser du hva som skjer når båndsaga ryker.

Når tømmeret har blitt skjært blir det fraktet til justeverket(planken pakkes inn før sending). Her blir det sortert manuelt og av maskin.
Jeg var her(saga) hele dagen og så på prosessen. Jeg fikk sitte i stolen i kontrollrommet å styre saga. Det jeg gjorde var å sortere ut de trebolene som skulle vrakes.  

Denne dagen var jeg med på råsorteringa. Her er det 2 personer som arbeider. Det er en tømmermåler og en som ser igjennom tømmeret når det skal sorteres.
Disse er nøytrale. De er ansatt av staten. Dette er for at de ikke skal kunne påvirke prisene. Jeg fikk være med å måle tømmer på 2 lastebiler. Du måler cirka høyden og lengden. Dette vil ikke bli helt nøyaktig med det menneskelige øye. For å finne ut hvor mange stokker det var telte man stokkene som ligger inntil grind på ene siden og stokkene i bunnen og ganget dette, så slo man av eller la til noen stokker avhengig av lasten. Man skulle også se på lasten om det var krokete, råte eller om det var mye snø på som økte plassen mellom stokkene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar