Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

fredag 13. mai 2016

Mål Vi Hadde For Turen Til Jotunheimen Spiterstulen

Den 26.04 dro VG2 Naturviter fra Solør videregående skole avd. Sønsterud på en fire dagers ekskursjon til Spiterstulen Jotunheimen. På denne turen var det noen mål som skulle oppfylles gjennom turen, som henvises til under:

Hvordan man graver en trygg og sikker snøhule/snøgrop og hvordan man overnatter i fjelltelt 
når det er snø - Dette målet ble delvis fullført da det ikke var nok snø til at vi kunne grave vår egen snøhule, men vi så på en snøhule som noen hadde gravet før oss og snakket om denne. Alt det teoretiske ved å grave en snøhule hadde vi gjennomgått på skolen før vi dro, men også da vi var på tur.

Snøskred: når og hvor og hvorfor oppstår snøskred.  Hvordan finne hellingsvinkel ved hjelp av kart og avlesning i terrenget. Veivalg for sikker ferdsel i vinterfjellet - Alt dette snakket vi om da vi var på tur og prøvde det ut også, samt teori på skolen før vi dro.


Hva slags utstyr man trenger i vinterfjellet (personlig utstyr og fellesutstyr) - Dette snakkes vi om på skolen før vi dro, og mens vi var på tur, vi lærte om hva det forskjellige utstyret bruktes til men også viktigst av alt hvordan vi brukte det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar