Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

torsdag 29. oktober 2015


Teori dag om Levende skog standarden – PEFC skogstandar

På mandag 26.10.15 var det teori med jaktlærer Knut Arne. Da var målet og lære om PEFC skogstandar. Det er en lover og regler som Miljødirektoratet, Statskog og Norsk Skogforbund har utviklet sammen som går ut på å forvalte skogen på best mulig måte i forhold til miljøet, dyr og planter som lever i skogen og ikke minst, skogen selv. Vi fikk en del oppgaver som vi skulle jobbe med fram til lunsj som var forskjellige spørsmål angående PEFC skogstandar, Naturreservat og forskjellige vern av skog. Etter lunsj dro resten av klassen ut på en liten tur og så på naturreservatet Gjesåssjøen mens jeg og Amalie dro på elverådsmøte på Flisa.

En ganske så enkel og kort skoledag. Det var ett interessant tema som ble snakket om og diskutert om i dag og det var veldig lærerikt ifra min side

Bilde av en hogstmaskin som høster fra skogen på en bærekraftig og riktig måte ifølge PEFC skogstandar
Bilde fra lovenskiold.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar