Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

torsdag 3. oktober 2013

Prøvefiske!

 
20.September skulle vi ta opp fiskenetta som vi hadde satt ut dagen før. Vi hadde satt ut sju nett. De to netta med størst maskevidde fikk vi ikke noe fisk i, men vi fikk fisk i de fire andre netta. De netta vi fikk mest fisk i var de med finest masker. Vi fikk mest små abbor i netta, men vi fikk en liten gjedde også.
 
 
Vi kjørte til en rasteplass ved Rogsjøn der vi hang opp netta og skulle ta ut fisken. Det var ikke så lett å ta ut fisken fra det finmaska nettet. Det satt mye fisk i de netta og de hadde surra seg sikklig fast og det var en stor jobb å få de ut.
 
 
Ettersom vi tok ut fisken fra nettet la vi all fisken fra hvert nett i hver sin plast eske, slik at vi kunne forske på de fiska vi fikk i det bestemte nettet.
 
 

 
Når vi hadde tatt ut all fiske fra garnene, så begynte vi å måle de. Vi skilte fiskene fra hvilket garn de var kommet fra. Det var fordi vi hadde brukt garn med forskjellige maskestørrelser. Da kunne vi se forholdet mellom størrelse og mengde fisk.
 
Vi målte lengde og vekt på hver fisk. Informasjonen vi fikk fylte vi inn i skjemaer.
 

Når vi hadde fått alle fiskene veid og målt så tok vi opp igjen fire fisker som vi åpnet magen på. Vi tok en liten abbor, en mellomstor abbor, en stor abbor og en gjedde. Vi så etter om det var hann- eller hunfisker. Når vi hadde sett litt på det og lært om nyrene til fisken som sitter under ryggen som en blodåre så tok av gjellelokkene. De skulle vi bruke til å finne ut hvor gammel fiskene var.
 
Av Thea og Mathias:)
 

1 kommentar: