Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

mandag 6. mai 2013

Mølen


Siste overnatting på turen hadde vi på Mølen som ligger i Nevlunghavn. Mølen er et området som er fult av rullesteiner. Det er fordi Mølen er en del av en endemorene fra istiden.

Mølen har fått navnet sitt av det gammelnorske ordet mǫl som betyr "steinvoll" eller "steinbakke"
Området rundt mølen er brukt som rasteplass for trekkfugler. I 2010 ble det observert 316 fuglearter der. 


Noe som gjør Mølen veldig spesiell er at det er 230 gravrøyser der. De stammer fra 80-350 e.kr. Man antar at  gravrøysene nærmest vannet stammer fra yngre jernalder og vikingtid. Mens de lenger opp på land kan være fra slutten av bronsealderen. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar