Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

fredag 24. november 2017

Utplassering på Vålbyen barneskole 13/11-17/11 2017

I uke 46  var jeg utplassert på Vålbyen barneskole. Der har jeg vært så heldig å få være med 1 og 6. klasse. Denne uken har jeg sett hvor stor forskjell det er på å være lærer på småtrinnet i forhold til mellomtrinnet. På småtrinnet lærer de seg blant annet hvordan man oppfører seg inne i et klasserom og hvordan man skal respektere hverandre. De lærer seg også faglige grunnkunnskaper som tall og bokstaver. I starten av uka hadde jeg ikke så mye ansvar. Jeg gikk rundt og hjalp de som trengte hjelp og fikk alltid noen ærender av lærerne. Mot slutten fikk jeg mer og mer ansvar. Den siste dagen jeg var i 6.trinn underviste jeg i matte. Denne timen måtte jeg planlegge helt selv. Jeg valgte å bruke timen på å gjennomgå leksene de hadde hatt til denne dagen siden dette var siste time innenfor temaet "sannsynlighet". Jeg fant også et spill i læreboka som de fikk spille. Jeg delte de inn i grupper på forhånd slik at det skulle være mest mulig effektivt. Helt på slutten av timen hadde jeg planlagt å kjøre en divisjonstest da de er vant til å ha en prøve hver fredag.

Dette har vært en lærerik og interessant uke. Jeg har observert og lært mye om barnas holdninger og utvikling i skolehverdagen.


Elevene spiller spill i mattetimen.
Her er det et bilde av Vålbyen barneskole.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar