Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

torsdag 8. mars 2018

Kongsvinger Sport og Fritid

Jeg var utplassert hos Kongsvinger Sport og Fritid fra 26. februar 2018 frem til 2. mars 2018. Dette er en butikk der de selger våpen, og jakt klær. De selger også noe hundesaker, og en god del fiskeutstyr, blant annet pilke utstyr og ulike sluker, fluer og diverse fiskeutstyr. Man kan også selge våpenene sine gjennom butikken, men butikken skal ha en andel kroner av det som våpenet blir solgt for.

Mens jeg var på utplasseringsplassen min, så gjorde jeg noen ulike ting, og noen like ting. Jeg byttet blant annet prislapper fra gamle til nye, der jeg så hvor mye prisen på ulike ting kan gå opp i løpet av et år. Jeg lærte også at det ikke er lov å sette ny prislapp over den gamle.

Jeg ryddet og organiserte ulike ting inne på lageret også, slik at de skulle få litt større plass til å oppbevare varer, og slik at de lettere skulle klare å finne igjen det det hadde på lageret. Samme dagen som jeg ryddet på lageret fikk jeg også spørsmål om jeg kunne arkivere papirer fra ulike permer, dette var kvitteringer og ulike papirer.

  

Jeg organiserte også i pilkeutstyret de hadde inne i selve butikken slik at det blant annet skulle se litt bedre ut og det skulle være lettere å finne de tingene man trenger. Dette er viktig fordi det sier ganske mye om selve butikken hvis alt bare henger her og der, og ikke noe henger sammen av det som hører sammen. 


Mens jeg jobbet der lærte jeg mye om forskjellige våpen, da kundene og de ansatte hele tiden snakket om mange forskjellige våpen. Selv om jeg ikke sto ved rett ved siden av de, så hørte jeg at de snakket om hva som var forskjellen ved ulike våpen, også lærte jeg ulike våpen typer. Siste dagen da skulle jeg rydde litt inne på kontoret, der oppbevarer de mange forskjellige skytevåpen av ulike slag, og ulik alder. Jeg fikk da beskjed om å flytte de våpnene som var defekte og som da skulle kastes/vrakes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar