Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

fredag 9. mars 2018

Utplassering hos Meråker videregående skole

I uke 9 var jeg utplassert hos MVS (Meråker videregående skole). Her fulgte jeg friluftslivlinja en hel uke på ekskursjon i Ferslia i Meråker. Dette var en veldig spesiell utplassering siden jeg er elev selv og var jevngammel med elvene jeg var på tur med. Derfor kunne jeg ikke gå inn i rollen som lærer for disse elvene. Derfor ble utplasseringa litt annerledes, og derfor observerte jeg og fulgte med på hva en idrettsfaglinje gjør kontra naturbruk på en vintertur.

Den opprinnelige planen for turen var at klassen skulle ta seg fra turisthytte til turisthytte i fjellområde som kalles for Sylan. Slik ble det altså ikke fordi værvarslet viste effektive grader opp mot -32*. Derfor ble alternativet Ferslia. Gjennom hele uka ble det dagsturer ut i fra denne hytta. Dagsturene foregikk med pulk og ski fordi temaet for turen var og ta seg fram med pulk og ski  på vinterføre. I forkant av turen ble det laget "pulklag" som skulle trekke pulken sammen. Hvert lag besto av to personer og forgikk på måten at den bakerste personen var festet til draget på pulken også gikk det to tau mellom personene. Etter perioder byttet "pulklagene" på hvem som skulle være festet til draget på pulken. Hvert "pulklag" fikk også være tursjefer hver sin dag. Det vil si at de bestemte rutene, pausene og hvem som skulle gå først å lage spor.

Gjennom denne uka fikke se forskjellene på de to studieprogrammene. Man kan si at skolen i Meråker i større grad baserer seg på å lære hvordan man skal forflytte seg, ta vare på kroppen under en vintertur og  hvordan man skal bekle seg med tanke på kulde. Mens Naturbruk heller baserer seg på å undervise hvordan naturen henger sammen og fungerer. Mye av undervisningen på MVS baserte seg på erfaringer fra turvante folk, noe som igjen kan trekkes i sammenligning til artenes tilpassing til vinter fordi de over tid har erfart hva som fungerer best for dem. Gjennom uka gikk vi omtrent en mil hver dag + en topptur. Vi fikk også undervisning i snøprofil, skred og søkestang.

Veldig fin uke med erfaringer som jeg kan ta med tilbake til Sønsterud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar