Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

søndag 26. november 2017

Praksisuke på Bergene Holm

Denne uken har jeg (PK) jobbet på Bergene Holm AS, Dette er en bedrift som produserer tømmer, flis og bark til husholdning.

Bergene Holm på Kirkenær spesialiserer seg på furu.
Jeg fikk jobb på emballeringa.
jobben gikk ut på å pakke plast over plankehaugene som ble sendt ut. plastikken ble rullet ut og lagt over haugen, etter det så ble plasten stiftet fast med plastbrikker mellom stiften og plasten, dette var for at det skulle bli enklere å dra plasten av haugene. da plasten var på skulle etiketter bli stiftet på. da også trengtes plastbrikker.

når pakken var ferdig packet, ble de sendt videre på båndet til en bandmaskin som satte band på haugene så de ikke skulle rase fra hverandre.

I mellomtiden mellom hver pakke kom, sopte vi gulvet for sagflis, kvernet gjenstående bandkvast og tømte treavfallet.

noen ganger kom det irregulære planker med I haugene, da matte en bruke mototsag til å sage av den planken.
ble plastrullen tom matte den skiftes. dette arbeidet trenge man to mann til. den ene heiser rullen opp med en kran, den andre setter fast rule og kaster den tome hylsen. da man skifter rull, må maskinene på hele emballeringa være avslått


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar