Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

fredag 24. november 2017

Utplassering hos SB-skog

Gjennom uke 46 fotfulgte jeg ansatte hos SB-skog for å se på hva det ville si å jobbe i skogbruket. Arbeidsdagen min startet 0800 og varte til 1600.

 SB-skog har som oppgave å drifte og forvalte skogeierens interesser. Selskapet ble dannet i 1997 av Statskog og Borregård med formål for å drifte skogen deres her på Østlandet.

Under utplasseringen hadde jeg ikke noen spesielle oppgaver jeg skulle ta meg av. Jeg fikk være med på alt fra praktisk arbeid til kontorarbeid. Jeg fikk bestemme litt selv hva jeg ville være med på, ingenting var bestemt. Det jeg fikk være på gjennom denne uka var merking av stolper, oppfølging av skogsdrifter, befaring av skogteiger, underskriving av tømmerkontrakt og taksering av antall kubikkmeter med tømmer som lå på velteplasser rundt om i distriktet. Fikk også innsikt i arbeidshverdagen til de ansatte hos SB-skog. Totalt fulgte jeg etter 3 ansette og ikke en dag var lik.


Synes dette var en interessant og veldig lærerik uke, som lærte meg veldig mye om hvilke oppgaver som blir gjort i forkant av tiltak som blir gjort i skogen. 

Her er noen bilder fra min arbeidsuke:)
Tallet  forteller at skogsmaskinføreren skal kappe dette treet på 13 meter.
Streken under sier at dette er en scanpole stolpe.

Oppfølging av drift i Enberget på grensa mot Trysil. Her skulle det hugges 6000m3 med contorta furu.

Befaring av skogteig.
Alf Hasselvold

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar