Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

fredag 13. september 2013

Dafniejakt


Vi har vært på dafnijakt i Glorvigsdammen med klassen. (Solør VGS avd Sønsterud)
Dato: 12.09.2013

Der driver Hans Marius og finner vanninsekter ved vannkanten i Glorvigsdammen. Det er ganske så spennende å se hva som havner i hoven etter du har dratt den etter bunn en liten bit.

Der har vi ett prøveglass med noe bunndyr i dammen, det er stort sett bare dyreplankton, men er også noen insekter som du kan se. 

Det har vi Thea og Hans Marius som driver og leter etter flere insekter i hoven, mens Benjamin og Hans Martin var ute i kano litt lengre ut og tok noen vannprøver og fikk tak i masse dafnier.


Her har vi en dafnie som vi har sett igjennom et mikroskop som vi koblet til pc'en. Så for de som ikke vet hvordan en dafnie ser ut, så er hode nederst, så går kroppen opp over.Vi deltar i et forskningprosjekt om dafnier, så om du vil vite mer om dafnier så kan du gå inn på denne linken og leser mer! :) :http://miljolare.no/aktiviteter/vann/dammer/
1 kommentar: