Kanotur Atnadalen

Kanotur Atnadalen

torsdag 11. november 2010

3.11.10 viltfordeling

Onsdag 03.11.10

Idag startet vi med å partere og pakke inn rådyr som Knut Arne hadde skutt. Da en skal pakke inn rådyret er det viktig å få ut all lufta, slik at holdbarheten blir så lang som mulig. Dette er en del av pensum så det er noe vi må følge med på. Rådyret har 7 forskjellige deler som vi bruker. Det er: nakke, bog, lår, side, entricor, rygg og indre og ytre filet. Til dette brukte vi filetkniv og sag, du kan bruke bare kniv men det er lettere å bruke sag da du kommer til ribbeina og da du skal dele nakke fra rygg. Vi skulle bare pakke inn det ene rådyret fordi det andre hadde ikke hengt i 40 døgngrader enda. Det er viktig at rådyret henger 40 døgngrader for mørningsprossesen, hvis du fryser det ned blir mørningsprossesen stoppet, og den starter ikke oppigjen etter det. Så det rådyret ble partert og lagt i bilen til Knut Arne.

Etter parteringen gikk vi opp i klasserommet og lærte litt om utgifter med guidetjakt og inntekter. Og etter det så så vi på en film om vomming og partering av hjortevilt. Grunnen til at vi så den filmen var at vi skulle lære om hvordan å ta vare på hjorteviltet. Det er viktig å kunne det slik at du kan å ta vare på dyret du skyter, så det ikke blir ødelagt.
Nå var det tid for å dra til Eierholen for og se på elgslakteri . Dette var for å se hvordan elg ble behandlet fra skuddet til ferdig partert i pakninger. Her fikk vi lære om hvor hva sitter på elg og hva som må væra med da du skal levere elg der. Det er nyrer, milt, hjerte og lunger, eller alt foran mellomgulvet. Vi fikk også se hva som folk hadde prøvd og drepe elg med. Det var følgene: slugg, hagl, filt helmantel, salongrifle og luft gevær. Dette var en artig og lærerik dag.
På kvelden reiste vi til Kynndammen for å være klare for dagen etter, fordi da var det elg jakt som sto for tur..

Skrevet av Ola og Trond Erik

7 kommentarer: